เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการนี้ ซึ่งมีจำนวนกว่า 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยผู้ที่ได้รับบัตรนี้สามารถใช้สิทธิตามที่กำหนดโดยรัฐได้ แต่บัตรนี้มีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งคือ ในวันที่ 1 ของทุกเดือน ระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินในบัตรใหม่ หากวงเงินที่ยังใช้ไม่หมด จะถูกตัดและส่งคืนกลับเข้าระบบของรัฐบาลทันที  รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการจากรัฐบาล โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัย และศึกษาวิธีการใช้บัตร ช่องทางการใช้ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการจากรัฐบาลโดยละเอียด วิธี เช็ค เงิน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 500 บาท ซึ่งบัตรนี้สามารถชำระเงินได้ 2 รูปแบบ คือ

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสวัสดิการจากรัฐบาล

เช็ค เงิน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ผ่าน เว็บ รัฐบาลจะให้วงเงินการใช้จ่ายแยกตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากช่องทางร้านค้าที่กำหนด ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ ซึ่งในส่วนของสิทธิสวัสดิการนั้น จะแบ่งกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,00 0 บาท/ปี 

1. ได้รับวงเงินซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทต่อเดือนจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

2. ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ารถเมล์ หรือ รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน

ค่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือนค่ารถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน ในระยะเวลา 3 เดือน

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี

1. ได้รับวงเงินซื้อสินค้า จำนวน 200 บาทต่อเดือนจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

2. ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ารถเมล์ หรือรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน

ค่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือนค่ารถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน ในระยะเวลา 3 เดือน

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ควงเงินบัตรได้2 วิธี

1.เช็กผ่านตู้ ATM

1.1 สอด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เข้าไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

1.2 ใส่รหัสบัตร

1.3 เลือกเมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

1.4 เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัตร

1.5 หากต้องการถอนเงิน ให้เลือกเมนู ต้องการใช้บริการอื่น เพื่อทำการถอนเงิน

2.เช็กผ่านโทรศัพท์มือถือ

สามารถเช็กได้ โดยการติดต่อ Call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้

2.1 โทรเบอร์ 02-109-2345

2.2 จากนั้นกดหมายเลข 3 แล้วตามด้วยหมายเลข 2

2.3 กดเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2.4 ระบบจะขึ้นให้กดรหัส ATM จำนวน 6 หลัก เพื่อเช็กยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับการใช้จ่ายนั้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์ให้หมด เนื่องจากรัฐกำหนดให้สามารถทบเงินและใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าและบริการต่างๆ ดังนี้

– ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC

– ร้านถุงเงินธงฟ้า

– ร้านค้าคนละครึ่ง

– ร้านค้าเราชนะ

– บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ เป็นต้น

– ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า รถตู้ เป็นต้น

เช็ควงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุป

เช็ค เงิน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ล่าสุด หรือบัตรคนจนเป็นบัตรที่รัฐบาลแจกเงินให้ผู้ที่มีรายได้น้อยใช้ในแต่ละเดือนตามนโยบายในแต่ละช่วงซึ่งก็จะมีวันที่เงินเข้า บางส่วนก็เข้าต้นเดือนบางส่วนเราก็เข้ากลางเดือนจึงทำให้หลายท่านต้องการที่จะเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออนไลน์และสามารถใช้แอพเป๋าตังในการเช็คยอดบัตรคนจนออนไลน์ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพียงทำการผูกบัตรกับแอพเป๋าตังนั่นเอง